ПРОГРАМА

0.1

ПРОГРАМА БІЛОЇ ПТАХИ

Ключові визначення

 

Громадянин - основа державності та джерело влади. Його добробут та свобода - найвища цінність для держави, а його відповідальність та обов’язки перед Україною визначені законом та беззаперечні.

 

Суспільство - свідомі та відповідальні громадяни, що взаємодіють на принципах взаємоповаги, взаємодопомоги та взаємокористі, - задля власної самореалізації, духовного, морального та матеріального зростання.

 

Держава - опора та захисник для своїх громадян. Державні службовці - перші помічники для громадян, які призначаються з числа найдостойніших, мають гідну винагороду та подвійну відповідальність за провинності.

 

Закон - єдиний для всіх, завжди та всюди. Покарання за злочин - невідворотнє та жорстке. Покарання за порушення Закону з боку чиновника - суворіше удвічі. Верховенство Закону гарантується Державою.

 

Влада - інструмент для розвитку держави та примноження добробуту її громадян. Владою можуть бути наділені лише найбільш достойні та компетентні, а не найбільш галасливі та нахабні.

 

Вибори - право людини та обов’язок громадянина на формування достойної, підготовленої та відповідальної влади, яка йому підзвітна за суворо визначеною формою, що обов’язкова до виконання.

 

Політика - сукупність відповідальних дій, що здійснюються державними та суспільними діячами на благо України та її народу, з безумовним урахуванням інтересів і потреб наступних поколінь українців.

 

Природа - основа для комфортного та безпечного існування людини у своїй країні. Знаходиться під тотальним державним захистом. Природні багатства України є власністю її громадян, які отримують дохід від їх використання.

 

Місія

 

Створення нової України - мирної, заможної та квітучої, - побудованої на принципах прозорості та ефективності влади, справедливості та людяності суспільства, відповідальності та добробуту громадян.

 

 

 

Завдання та пріоритети

 

1. Встановлення та підтримка миру на всій території України.

 

Війна та жорстокість не здатні дати нічого, окрім насильства і ненависті. А насильство та ненависть не можуть породити нічого, окрім вдів та сиріт. Для війн та збройних конфліктів немає ніяких підстав, окрім політичних амбіцій, жадібності та недалекоглядності.

 

Ми раз та назавжди зупинимо війну в Україні та введемо в дію Програму «Реінтеграція українських земель», що передбачає безумовне виконання Будапештського меморандуму країнами-гарантами та відновлення державних кордонів України.

 

 

2. Побудова ефективної, відповідальної та прозорої системи влади.

 

Влада в країні не може використовуватись задля задоволення амбіцій, власного збагачення або посилення впливу в особистих інтересах.

 

Завдяки єдиній надсучасній платформі електронного урядування та оцінки відповідальності та ефективності державних і політичних діячів  «Цифрова Держава» ми сформуємо в Україні таку систему влади, при якій до неї обираються та призначаються найбільш компетентні, відповідальні та ефективні особистості, незалежно від їх партійної належності, матеріального положення, зв’язків, релігійних переконань, етнічного або соціального походження, та які спрямовують усі свої здібності на благо України та її народу.

 

 

3. Тотальна та остаточна ліквідація корупції як явища.

 

Якщо злодій обкрадає людей, то корупціонер обкрадає весь народ України. Корупція - це найтяжчий економічний злочин та зрада українському народу, що не має терміну давності та амністії.

 

На рівні Закону ми введемо норму «невідворотньої кари», згідно якої, якщо державний службовець або діяч не в змозі обгрунтувати походження свого майна або джерело покриття своїх витрат, то він автоматично визнається винним у корупційному злочині та несе всю повноту відповідальності за нього.

 

 

4. Верховенство Закону та невідворотність відповідальності за злочин.

 

Правосуддя - це ключ до справедливості та довіри суспільства до держави. Якщо держава не в змозі забезпечити безумовне верховенство права, то вона не може розраховувати на лояльність та законослухняність своїх громадян.

 

Ми реформуємо судову систему і забезпечимо прозорість, неупередженість та справедливість нових українських судів, сформувавши систему незалежного анонімного моніторингу судових рішень «Немезіда». Посади суддів будуть обіймати лише найбільш авторитетні серед громадян особи, а покарання за злочин буде справедливим та невідворотнім, незалежно від того, хто його скоїв.

 

 

5. Забезпечення та підтримка порядку і безпеки

 

 Добробут і безпека у державі починається з порядку і комфорту у дворах і на вулицях її міст і селищ, з відповідальності кожного її громадянина та унеможливлення обмеження його прав та свобод з боку інших громадян.

 

Ми введемо в дію Програму «Чистота сердець та вулиць», створимо Муніципальну Варту та законодавчо закріпимо жорсткі норми покарання за порушення громадського спокою, забруднення навколишнього середовища та псування суспільного майна.

 

 

6. Втілення соціальної відповідальності держави та бізнесу

 

Роль держави полягає у створенні найбільш комфортних та прозорих умов для ведення бізнесу в Україні. Коли бізнес стає успішним - він стає соціально відповідальним та забезпечує підвищення добробуту та соціальних стандартів у державі.

 

Ми гарантуємо, що держава стане надійним, прогнозованим та ефективним партнером для бізнесу, буде всіляко сприяти реалізації та розвитку соціальної відповідальності великого, середнього та малого підприємництва, забезпечить умови для втілення індивідуальної соціальної відповідальності в Україні.

 

 

7. Захист материнства та дитинства.

 

Україна більше не буде мачухою для своїх громадян, від котрої вони їдуть у пошуках кращої долі. Вона стане люблячою та турботливою матір’ю, що створює своїм дітям-громадянам умови для самореалізації.

 

Ми ініціюємо програму стимулювання народжуваності «Лелека», згідно якої для кожної дитини з народження держава буде відкривати рахунок, який буде  покривати витрати,  медичне страхування і освіту дитини. Ми введемо в дію програму «Україна-Мати», згідно з якою по всій Україні буде сформована мережа прийомних сімей для дітей-сиріт зі всебічною підтримкою з боку держави. В Україні більше не буде сиріт - кожна така дитина отримає нову сім’ю.

 

 

8. Забезпечення ефективної та доступної медичної допомоги.

 

Здоров’я громадян - це запорука сильної держави та стабільно працюючих підприємств. Сьогодні медицина стала лише бізнесом на здоров’ї та добробуті українців. Це жахливо, соромно і неприпустимо.

 

Ми введемо систему профілактики епідемій та хронічних захворювань, ми забезпечимо программу взаємної відповідальності держави, працівників, роботодавців і лікарів «Здорова запорука», згідно з якою людина своєчасно буде проходити необхідні профогляди, а держава, роботодавці та лікарі забезпечать всі умови для необхідного лікування.

 

 

9. Створення надсучасної системи освіти і науки

 

Сьогодні освітні програми безнадійно застаріли. Зараз школярі та студенти вчаться ідеям із книжок 10-30-річної давнини, що засновані на теоріях 30-100-річної давнини. В сучасному надшвидкому світі це неприпустимо.

 

Ми ініціюємо реформування освітньої системи в Україні і створення найсучасніших освітніх програм з найбільш перспективних та провідних дисциплін. Україна має надпотужний інтелектуальний та кадровий потенціал  для того, щоб стати в авангарді реформи світової освіти.

 

Ми створимо національну програму розвитку обдарованих дітей України, і держава гарантує їм відповідну освіту та можливості для реалізації їх талантів та здібностей.

 

 

10. Проведення ефективної аграрної політики

 

Україна, маючи родючі землі, вигідне географічне розташування та глибоководні порти, призначена для того, щоб годувати світ. Зараз вона і на чверть не використовує свої можливості у сільському господарстві, вбиваючи землю хімічними добривами, не відновлюючи її родючість, використовуючи застарілі технології.

 

Майбутнє сільського господарства ми бачимо у органічному землеробстві, максимальному використанні органічних добрив та виробництві органічних продуктів, що мають максимальну вартість та, відповідно, можуть стати джерелом максимальних прибутків українських фермерів.

 

Ми ініціюємо програму «Українське органічне землеробство», що має на меті відновлення родючості українських земель, підтримку українських органічних ферм, їх технологічне переозброєння та сприяння експорту українських органічних продуктів.

 

 

11. Відновлення та збереження природи України

 

В умовах, коли світ потерпає від кліматичних змін, спустошення земель та деградації природних ресурсів, Україна має колосальний потенціал для розвитку - завдяки унікальній природі, клімату та землям.

 

Ми ініціюємо програму «Жива Україна», в рамках якої буде створений реєстр українських природних ресурсів, визначені наявні ризики для них та розроблені заходи по їх нейтралізації та усуненню. Шкода, яка буде завдаватись українській природі, буде визначена як злочин перед народом України, та відповідальність за нього буде неминучою та жорсткою.

 

 

12. Створення можливостей для обдарованих громадян

 

Майбутнє завжди твориться зараз. Українські розробники, студенти, науковці, винахідники мають величезну кількість ідей, розробок, винаходів та напрацювань. Але не мають необхідних ресурсів і потрібних контактів для їх перевірки та втілення.

 

Ми забезпечимо створення єдиної електронної блокчейн-платформи «Brain Ukraine», що об’єднає авторів перспективних розробок; партнерів, які можуть підсилити їх ідеї; інвесторів, які зацікавлені в їх реалізації, та державу, яка гарантує збереження прав автору та захист інвестицій інвесторам.

 

 

Ми об’єднуємо найбільш ціннісних, компетентних і небайдужих людей - для побудови духовних та організаційних основ нового Українського суспільства.

 

Ми формуємо нові підходи, принципи та засоби ведення суспільної діяльності в Україні - на основі взаємоповаги, взаємодопомоги та взаємокористі.

 

Ми відповідально та щиро створюємо нове майбутнє для всіх дітей України і для її наступних поколінь.

 

Приєднуйтесь до нас! Разом ми зможемо більше!